sub 10    2011-2012

Al igual que l'etapa anterior encara som en una fase molt inicial on es fonamental realitzar una bona base. Es molt important el joc dins del qual s’introduiran els diferents moviments de l’atletisme.

 

  • Treballarem els moviments bàsics: caminar, córrer, llançar i saltar.

  • Treballarem l’equilibri i la identificació de les parts del cos i del seu control.

  • Treballarem la coordinació general i l’associació espai-temps.

  • Assimilar els exercicis bàsics de l’escalfament.

  • Aprenentatge de les diferents disciplines de l’atletisme mitjançant el joc.

  • Aprenentatge dels valors fonamentals de l'esport

  • Treball de l'autoestima mitjançant l'activitat física.

Horari: dimarts i dijous de 18h a 19h

Monitora: Yassir El Boussettaoui

Quota trimestral: 90€

Llicència federativa anual: 32€

Quota anual de soci: 30€

0fe3f356-9c01-47aa-a133-8f9b35cd54f2.jpg